ccp.si


     Obišči spletno stran

Naslov strani

CCP :: Cultural Contact Point Slovenia :: Kulturna stična točka v Sloveniji
Uredi

Opis strani

Spletna stran Kulturne stične točke v Sloveniji, informacijskega urada, ki na nacionalni ravni skrbi za promocijo kulturnega programa EU, tj. Programa Kultura, pomaga pri iskanju partnerskih organizacij, nudi uporabnikom strokovno pomoč in posreduje informacije, povezane z izvajanjem Programa
Uredi

Lastnik domene

ZAVOD SCCA - LJUBLJANA
[Prikaži vse domene v lasti lastnika ZAVOD SCCA - LJUBLJANA]

Ključne besede

kultura, kulturna politika, Evropska unija, EU, Evropska komisija, Izvrąna agencija, EACEA, DG za izobraľevanje in kulturo, Komisija, Nacionalna agencija, ministrstvo, program, ukrepi sodelovanja, projekti večletnega sodelovanja, prevodni projekti, leposlovje, sklop, evropska kulturna prestolnica, sklad, akcija, dejavnost, projekt, podprogram, prioriteta, cilj, krovni program, razpis, proračun, proračunska postavka, upravičenost, javna, zasebna kulturna organizacija, prijavitelj, izvajalec, prijava, soorganizator, partner, sofinanciranje, sofinancer, financiranje, podpora, subvencija, informacije, sodelovanje, konzorcij, kulturna, politika, mreľe, posredniki, transnacionalni programi, strukturni skladi, tretje drľave, drľave članice, avdiovizualna industrija, film, umetnost, izobraľevanje, usposabljanje, raziskovanje, tehnoloąki razvoj, raziskava, znanost, informacijska druľba, civilna druľba, turizem, okolje, regionalni razvoj, uspeąni projekti, novice, kulturna dediąčina, vizualne umetnosti, uprizoritvene umetnosti, literatura, knjige, branje, interdisciplinarno, uporabne umetnosti, oblikovanje, CCP, CCP mreza, specifikacije, iskanje partnerjev, culture, cultural policy, European Union, EU, European Commission, Commission, Executive Agency, DG for education and Culture, National agency, ministry, programme, fund, action, priority, framework programme, call, budget, budget line, eligibility, public, private cultural organisation, applicant, leader, application, co-organiser, partner, co-financing, co-financer, financing, support, subvention, support, scholarship, information, project, cooperation, consortium, cultural, networks, mediator, agent, transnational programmes, structural funds, third countries, member states, audiovisual industry, film, art, education, training, research, technological development, science, information society, civil society, tourism, environment, regional development, successful projects, news, cultural heritage, visual, performing, literature, books, reading, interdisciplinary, design, fine arts, CCP, CCP network, specifications, strand, partner search,
Uredi

PageRank

2.92 od 10

IP naslov strežnika

194.249.1.39

DNS zapisi

DNS zapisi obstajajo.

Imenski strežniki

dns2.arnes.si
dns3.arnes.si

Povezave