dkom.si


     Obišči spletno stran

Naslov strani

Državna revizijska komisija
Uredi

Opis strani

Državna revizijska komisija je poseben neodvisen in samostojen državni organ nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil, ki zagotavlja pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil
Uredi

Lastnik domene

Drzavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih narocil
[Prikaži vse domene v lasti lastnika Drzavna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih narocil]

Ključne besede

PageRank

3.70 od 10

Naslovi v uporabi

Državna revizijska komisija | National Review Commission | odločitve DKOM | Člani |

Iz vsebine

Državna revizijska komisija je poseben neodvisen in samostojen državni organ nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil, ki zagotavlja pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil introduction. National Review Commission for Reviewing Public Procurement Award Procedures (shortened: National Review Commission) is a specific, independent, professional and expert state institution providing legal protection to tenderers at all procedural levels of the award of public contracts. Zoper navedeno odločitev naročnika je družba Kolektor CPG, d.o.o., Slovenija (ki je oddala skupno prijavo z družbama Yapi Merkezi Inşaat ve Sanayi, A.Ş., Turčija, in Ӧzaltin Inşaat Ticaret Ve Sanayi, A.Ş., Turčija) vložila zahtevek za revizijo, kateremu je Državna revizijska komisija s sklepom, št. 018-85/2020-48 z dne 1. 9. SKLEP. Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Marka Medveda kot predsednika senata ter Tadeje Pušnar kot članice senata in Sama Červeka kot člana. 2012 in odločbo JAZMP št. 310-79/2012-4 z dne 24. 10. 2012. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz opisa iz priloge 6, kaj je vlagatelj ponudil za postavki 1 in 2, razvidno, da sta opciji že vključeni v ponujeno blago, ne pa šele, da bo treba izbrati opcijo. SKLEP. Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39., 55. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Marka Medveda in dr. Mateje Škabar, kot članov senata. Upoštevaje predstavljene ugotovitve je Državna revizijska komisija na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila, kot je izhajala iz naročnikovega dokumenta »Odločitev o oddaji naročila«, št. 845080102-059-19/10 z dne 14. 4. 2020. Vlagatelj predlaga, da naročnik oz. Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in odloči, da mora naročnik odpraviti ugotovljene kršitve tako, da izvede postopek oddaje javnega naročila v skladu z določbami ZJN-3, zahteva pa tudi povračilo stroškov postopka. Naročnik je vlagatelja z dopisom z dne 13. Člani. Državno revizijsko komisijo sestavljajo predsednik in šest članov, ki imajo status državnega funkcionarja. Njihov mandat je osem let in so lahko ponovno imenovani. Predsednika in člane imenuje in razrešuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog komisije, pristojne za mandate in volitve. Poleg predsednika in članov so na.

IP naslov strežnika

84.39.223.152

DNS zapisi

DNS zapisi obstajajo.

Imenski strežniki

ns2.gov.si
ns1.gov.si

Povezave