dravlje.si


     Obišči spletno stran

Naslov strani

Podjetje za urejanje hudournikov
Uredi

Opis strani

Podjetje za urejanje hudournikov (PUH d.d.) je podjetje s tradicijo ter priznano strokovnostjo in kvaliteto, ki z več kot 120-letnimi izkuąnjami na hudourniąkih in erozijsko ogroľenih območjih Slovenije deluje na področju zmanjąevanja in odpravljanja ogroľenosti prebivalstva in materialnih dobrin pred naravnimi nevarnostmi ? zlasti pred erozijo, hudourniki, sneľnimi in zemeljskimi plazovi ter padajočim kamenjem. Za začetek organizirane hudourniąke dejavnosti na območju Slovenije velja ustanovitev 'Gozdnotehničnega odseka za zagradbo hudournikov' leta 1884. Leta 1950 Podjetje za urejanje hudournikov z Odločbo o ustanovitvi vlade LR Slovenije prevzame vse posle Odseka za urejanje hudournikov in nadaljnjih pet desetletij, zaradi specifičnosti hudourniąke problematike, kot edini izvajalec, na hudourniąkih območjih Slovenije opravlja vodnogospodarsko javno sluľbo.
Uredi

Lastnik domene

Sloway d.o.o.
[Prikaži vse domene v lasti lastnika Sloway d.o.o.]

Ključne besede

aktivni ukrepi, akumulacije, analiza podatkov za določanje erozijsko ogroľenih območij, armirana zemljina, armirano-betonske kaąte, avalanche control, avtocestni program, betonski zidovi, bioloąki in biotehnični ukrepi pri urejanju hudournikov in njih zlivov, biotechnical measures, biotehnični ukrepi, biotehnični ukrepi zaąčite breľin, biotehniąke vede, bočna erozija, breľina, breľine prometnic, celoviti načrt urejanja hudourniąkih območij, cestna breľina, čistilne naprave, čiąčenje hudourniąkih naplavin iz struge in zaplavkov izza prečnih objektov, črpaliąča, degradirane povrąine, dejavniki nastanka hudourniąkih plavin, dejavniki vpliva na pojav erozije, denudacija, dimenzioniranja ukrepov, dinamika hribin, določevanje erozijsko ogroľenih območij, določitev stopnje ogroľenosti z naravnimi, domiąljeno gospodarjenje, drenaľni sistemi, ecology, ekologija, ekoloąko prilagojeno načrtovanje v hudourniąkih območjih, ekosistemski pristop, energetski objekti in naprave (mhe), engineer biology, environment, environment protection, erosion, erosion control, erozija, erozija s snegom in varstveni in varovalni ukrepi, erozija z ledom, erozija z vetrom, erozija z vodo - hudourniki: povrąinska - globinska, bočna; erozija z vetrom; erozija z ledom; kvali- in kvantitativna analiza erozije tal, erozijska geomorfologija, erozijska problematika, erozijski drobir, erozijski procesi, erozijsko ľariąče, evidenca potrebnih ukrepov in prioritet, faąine, forest management, forestry, gabioni oz. ľične koąare, gefahrenzonenplanung, GIS, gis, geoinformacijski sistem, globinska erozija, globinsko sidrane in prednapete teľke varovalne mreľe, gorski in varovalni gozdovi, gospodarjenje in sonaravno načrtovanje v erozijsko občutljivem svetu, gosto sidrane, terenu prilegajoče se, teľke varovalne mreľe, gozdarsko tehniąki odseka za zagradbo hudournikov, gozdarsko-tehniąki oddelek za urejanje hudournikov, gozdarstvo, gozdovi, gozdna hidrologija, gradbeniątvo,
Uredi

IP naslov strežnika

89.212.9.234

DNS zapisi

DNS zapisi ne obstajajo.

Imenski strežniki


Povezave