Domene s ključno besedo Hrva��ka) in je v celoti dolga pribli��no 710 km. Pot se za��ne v neposredni bli��ini izvira reke Drave na tobla��kem polju (Toblach) v Italiji. Nato se nadaljuje po avstrijski Koro��ki (K��rnten)
V imeniku ni domen s ključno besedo Hrva��ka) in je v celoti dolga pribli��no 710 km. Pot se za��ne v neposredni bli��ini izvira reke Drave na tobla��kem polju (Toblach) v Italiji. Nato se nadaljuje po avstrijski Koro��ki (K��rnten).