Domene s ključno besedo geo


  • kaliopa.si - Kaliopa
  • katastri.si - \r\nKatastri d.o.o. - Geodetske storitve, kataster stavb, vpis v zemljiško knjigo, \r\nzakoličba, ureditev meje, geodetski načrt;
  • preciz.si - PRECIZ.si - servisiranje, overjanje in prodaja tehtnic in uteži