Domene s ključno besedo geodetski načrt


 • odmera.si - Geodetske storitve | Ureditev meje | Geometer | Odmera
 • geo-biro.si - Dobrodošli
 • budja.si - Biro Budja, geodetske storitve in svetovanje
 • geo-etika.si - Geo-etika | Geodetske storitve
 • geostoritve.si - Geodetske storitve GEO-Matjaž Filej s.p., Nova Gorica
 • dezis.si - Zemljiški kataster
 • vbs.si - Geodetske storitve, ureditev meje, geodetski načrt, posnetek
 • merjovc.si - Merjovc, Žiga Novak, s.p. - Geodetske storitve, mejna obravnava, zemljemerstvo, geodet, zakoličba objekta, geodetski načrt, vpis stavbe v kataster stavb, parcelacija, izmera, geodetski posnetek, geometer, izravnava meje, odmera, evidentiranje stavbe, geodezija, geomer, geodetsko podjetje, meja, etažna lastnina, kataster stavb, parcela, zemljišče, vris stavb, ureditev meje, geodetske meritve
 • geonaris.si - GeoNARIS : Geodetske storitve
 • geodezija-kaluza.si - Geodezija Kaluža - geodetske storitve - Primorska in Ljubljana z okolico
 • geomera.si - GeoMera