Domene s ključno besedo glavna knjiga


  • grad.si - Poslovna programska oprema | Grad d.d. - Inovativne programske rešitve
  • navim.si - Računovodski servis NAViM
  • spc-zupan.si - SPC - Poslovna programska oprema
  • infel.si - INFEL Računalništvo, Branko Markeljc s.p.
  • aop090.si - AOP 090 - Računovodski servis :: računovodske storitve za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in društva
  • programi.si - Racunovodski programi za racunovodske servise ter mala in srednja podjetja (Glavna knjiga s saldakonti, Fakturiranje, Place, Osnovna sredstva, Materialno knjigovodstvo...
  • mikrona.si - Poslovni programi BOOKIE - Mikrona d.o.o.