komunala-crnomelj.si

spletna stran
     Obišči spletno stran

Naslov strani

Komunala Črnomelj
Uredi

Opis strani

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. je izvajalec javnih služb s področja vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ravnanja z odpadki, pogrebne dejavnosti, vzdrževanja javnih in zelenih površin na območju občin Črnomelj in Semič.
Uredi

Lastnik domene

Komunala Crnomelj
[Prikaži vse domene v lasti lastnika Komunala Crnomelj]

Ključne besede

PageRank

2.72 od 10

Naslovi v uporabi

Komunala Črnomelj | Osebe za kontakt | Komunala Črnomelj | Zbiranje in odvoz odpadkov | Odvoz kosovnih odpadkov | Urnik odvoza odpadkov za leto 2021 ok internet itn | POSTOPEK ZA PRIKLJUČITEV NA VODOVOD | Tabela za obveÅ¡Ä anje 2019 | SPOŠTOVANI UPORABNIKI KOMUNALNIH STORITEV |

Iz vsebine

V letošnjem letu smo začeli s projektom »Pametno mesto«. Projekt bo sicer trajal dalj časa, njegov potek pa bo odvisen predvsem od razpoložljivih sredstev in potreb oz. zahtev. e-pošta: [email protected]. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov in vodja skupnih služb. Odgovorna oseba: Stepan Križman Katja. Telefon: 07 30 61 698. e-pošta: [email protected]. Računovodja. Odgovorna oseba: Kasun Lidija. Telefon: 07 30 61 690. e-pošta: lidija. [email protected]. Dežurna služba - (izven rednega delovnega časa) Vodooskr Katalog informacij javnega značaja : Kazalo: Osnovni podatki o katalogu. Zakonska podlaga in postopek za dostop do informacij javnega značaja e-pošta: [email protected] · Tehnično razvojna služba, ki jo vodi g. Danilo Vranešič. Telefon: 07 30 61 670. GSM: 040 476 004. e-pošta: [email protected] · DPO in vodja področja skupnih služb, ki jo vodi ga. Stepan Križman Katja. Telefon: 07 30 61 698 . e-pošta: [email protected] Osnovni cilj dela enote je kvalitetno ravnanje s komunalnimi odpadki skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Črnomelj in Semič (Ur.l.RS št.1/2014 in 22/2014) in ostalimi sprejetimi in veljavnimi pravilniki ter odredbami na področju ravnanja z odpadki v RS.. Za potrebe odvoza komunalnih odpadkov do Podcentra na Vranovičih uporabljamo tri namenska smetarska. Naročilo nam lahko po š ljete tudi po elektronski po š ti na naslov [email protected]. Prosimo vas, da izpolnite vse rubrike v obrazcu. Poleg svojega imena in točnega naslova napi š ite tudi kontaktno telefonsko š tevilko in š tevilko odjemnega mesta, ki jo najdete na zgornjem levem delu računa za komunalne storitve. V roku 14 dni vas bomo poklicali in se dogovorili za. 8uqln rgyr]d rgsdgnry y re lql ÿuqrphom ]d ohwr %hornudqmvnd fhvwd .rorgyruvnd fhvwd 8olfd 6wdqhwd 5r]pdqd 8olfd 1d xwugedk *udmvnd fhvwd 3ul www.komunala-crnomelj.si Priloge: Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja za priključitev na javni vodovod naslednjo dokumentacijo glede na vrsto priključka: 1. K vlogi za pridobitev soglasja za priključitev novih objektov: – pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora, – načrt. ý/(1 35$9,/1,.$ 2 3,71, 92', 9=52. =$ 2%9(âý$1-( ý$6 2%9(âý$1-$ 1$ý,1 2%9(âý$1-$ 9]urn qhvnodgqrvwl slwqh yrgh klãqr yrgryrgqr rpuhåmh dol qmhjryr ime in priimek: _____ naslov: _____ telefon: _____ odjemno mesto Št.:_____

IP naslov strežnika

185.29.16.150

DNS zapisi

DNS zapisi obstajajo.

Imenski strežniki

ns1.amis.net
ns3.amis.net

Povezave