monotro.si


     Obišči spletno stran

Naslov strani

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraževanj
Uredi

Opis strani

MONOTRO / Razvojni center strokovnih izobraževanj
Uredi

Lastnik domene

MONOTRO d.o.o.
[Prikaži vse domene v lasti lastnika MONOTRO d.o.o.]

Ključne besede

delavnice, delavnica, kreativnost, odločnost, odlocnost, motivacija, komunikacija, komuniciranje, poslovno komuniciranje, sporazumevanje, Monotro, monotro, razvojni center, razvojni center strokovnih izobraževanj, razvojni center strokovnih izobrazevanj, poslovno izobraževalni center, izobraževanje, izobrazevanje, izobraževanja, izobrazevanja, Kranj, kranj, program, programi, seminarji, seminar, strokovni seminar, strokovni seminarji, hitra sola, hitre sole, hitra šola, hitre šole, strokovni seminar, poslovni sestanki, poslovni sestanek, uspešen poslovni sestanek, uspesen poslovni sestanek, organizacija sestanka, sestanek, sestanki, organizacija uspešnega poslovnega sestanka, kako reševati probleme na delovnem mestu, problemi na delovnem mestu, problemi, reševanje problemov, resevanje problemov, problem, opredelitev problema, delovno mesto, izvor problema, problematika, oblikovanje visoko učinkovitih timov, visoko učinkoviti timi, tim, skupina, team, kultura podjetja, reševanje problemov, resevanje problemov, napredek, uspeh, zadovoljstvo kupcev, dinamični tim, dinamicni tim, kako izdelati zmagovito prezentacijo, prezentacija, prezentacije, oblikovanje trženjskega načrta, trženjski načrt, trzenjski nacrt, prenos lastništva s.p., prenos lastnistva, Prenos lastništva, prenos dejavnosti, nacini prenosa lastnistva, načini prenosa lastništva, pogodba o prenosu premoženja, pogodba o prenosu premozenja, Milica Gostiša, Milica Gostisa, Dunja Verbajs, Zaključni račun za društva, Nataša Sorko, Natasa Sorko, zakljucni racun za drustva, društvo, društva, Zaključni račun v sindikatu, zakljucni racun v sindikatu, sindikat, sindikati, Vodenje poslovnih knjig za društva, sola za drustva, šola za društva, društva, drustva, poslovne knjige, samostojni podjetnik, samostojni podjetniki, s.p., vodenje, SRS, slovenski racunovodski standardi, slovenski računovodski standardi, enostavno knjigovodstvo, dvostavno knjigovodstvo, poslovni dogodek, poslovni dogodki, kontni okvir, kontni plan, obračun osebnega dohodka, knjigovodske evidence, knjigovodska evidenca, obračun avtorskega honorarja, podjemna pogodba, sestava zaključnega računa, sestava zakljucnega racuna, bonitete, boniteta, potni nalogi, potni nalog, Vodenje poslovnih knjig za s.p.-je, neopredmetena osnovna sredstva, opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, nalozbene nepremicnine, drobni inventar, finančni najem, financni najem, vrednotenje sredstev, Davčni obračun in letno poročilo, Dunja Verbajs, davčni obračun, davcni obracun, letno porocilo, letno poročilo, popis sredstev, popis obveznosti do virov sredstev, bilanca poslovnega izida, bilanca stanja, poslovno leto 2007, Finance za začetnike, računovodska načela, računovodski koncepti, racunovodski koncepti, finančna poročila, financna porocila, investicija, investicije, napake pri poslovanju, viri poslovanja, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, trgovinska bilanca, Mednarodni davki, davki v tujini, meddržavne transakcije, meddrzavne transakcije, mednarodni davki, poslovanje s tujino, davčni prihranki, davcni prihranki, davek na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih oseb, dohodnina, off shore centri, EU smernice, davčni odtegljaj, davcni odtegljaj, trikotni posli, izvoz blaga, verižni posli, verizni posli, uvoz blaga, Tanja Urbanija, Mitja Černe, BDO EOS Svetovanje d.o.o., Urbanija, Černe, Nova zakonodaja – davki, Osebna učinkovitost, pozitivno samoupravljanje, samoupravljanje, razumevanje samega sebe, razumevanje drugih, osebni cilji, cilji, sposobnosti, obvladovanje konflikta, konflikt, komunikacija, razmišljanje o sebi, razmisljanje o sebi, Razburljivi svet komunikacijskih veščin, Komunikacija, komuniciranje, NLP, globinska transformacija, praktične vaje, prakticne vaje, zamenjava vzorcev, vzorci, osebni preobrat, življenjski preobrat, poslovni preobrat, preobrat, motivacija, motiviraj sebe, nezaželjene situacije, nezazeljene situacije, zadovoljstvo, boljša samopodoba, boljsa samopodoba, samopodoba, odnosi, viri, notranji viri, modul, moduli, Miha Bavec, Bavec, trener NLP, terapija, Kako obvladati stres, izobraževanje, stres, obvladovanje stresa, vzroki za stres, vplivi na stres, čustveni stres, custveni stres, vedenjski stres, psihični stres, psihicni stres, simptomi stresa, tehnike sproščanja, tehnike sproscanja, sprosčanje, sproščanje, obvladovanje stresa, Kako doseči ravnotežje med zasebnim življenjem in delom, delo, ravnotežje, ravnotezje, zadovoljstvo, vizija, osebna vizija, upravljanje s časom, upravljanje s casom, kariera, življenjski cilj, zivljenjski cilj, osebni cilj, cilj, Novosti v zakonodaji, Varstvo osebnih podatkov, osebni podatki – obdelovanje, varovanje, nadzorovanje, varstvo osebnih podatkov, Osebni podatki, varovanje osebnih podatkov, Nataša Pirc Musar, Klemen Mišič, Mojca Prelesnik, Sonja Bien Karlovšek, informacijski pooblaščenec, informacijska pooblaščenka, IP, zakon o varstvu osebnih podatkov, Blagajniško poslovanje, potni nalogi in bonitete, potni nalogi, bonitete, blagajniško poslovanje, blagajnisko poslovanje, blagajniško poslovanje, blagajnisko poslovanje, zakonodaja, zakoni, inšpiciranje, inspiciranje, blagajna, Pogodba o zaposlitvi in problematika zaposlovanja invalidov, Darko Krašovec, nova delovna zakonodaja, pogodba o zaposlitvi, pogodba o zaposlitvi invalidov, problematika zaposlovanja invalidov, zaposlovanje invalidov, problematika zaposlovanja, invalidni delavec, invalidnost in zaposlitev, Zakon o delovnih razmerjih, Miha Bavec, NLP, komunikacija, trener NLP, terapevt globinske transformacije, podjetnik, odnosi, stare duhovne tradicije, Sonja Bien Karlovšek, namestnica informacijske pooblaščenke, Mitja Černe, davčni svetovalec, svetuje, članki, soavtor knjige, davčna tematika, družba BDO EOS, Milica Gostiša, davčno svetovanje, finance in računovodstvo, svetovanje, poslovne knjige, mag. Darko Krašovec, magister pravnih znanosti, strokovnjak za kadrovske zadeve, član strokovnih komisij vlade za pritožbe iz delovnega razmerja, ter pripravo stališč v postopku sprejemanja zakonodajnih predlogov in drugih aktov Evropske unije, pomočnik direktorja Urada za varnost in zaščito, samostojni odvetnik, Klemen Mišič, državni nadzornik, informacijski pooblaščenec, Nataša Pirc Musar, informacijski pooblaščenec, Mojca Prelesnik, namestnica informacijske pooblaščenke, svetovanje na področju davkov, računovodstva in financ, vodi poslovne knjige, predsednica enega večjih društev v Sloveniji, Tanja Urbanija, davčna svetovalka, soavtorica knjige, piše članke, Dunja Verbajs, svetovanje na področju davkov, prenos ali prekinitev dejavnosti podjetja, davčno svetovanje, finance in računovodstvo, koledar izobraževanj, koledar izobrazevanj, prijava na seminar, prijava, info@monotro.si, ponudba izobraževanj, ponudba izobrazevanj, predavatelj, pedavatelji, udeleženec, udeleženci, udelezenec, udelezenci, Slovenijales, Poslovna stavba Slovenijalesa, Igor Antauer, Antauer, Zaposlovanje tujcev, tujci, Andrej Tomšič, Varovanje osebnih podatkov, Varostvo osebnih podatkov, državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov, državni nadzornik, drzavni nadzornik, namestnica informacijske pooblaščenke, namestnica informacijskega pooblaščenca, svetovalec informacijskega pooblaščenca, koledar izobraževanj, uradni podatki podjetna Monotro, uradni podatki, reference, prijava na izobraževanje, prijava, predavatelj, predavatelji,
Uredi

IP naslov strežnika

77.234.149.201

DNS zapisi

DNS zapisi ne obstajajo.

Imenski strežniki

sed.9bit.biz
ns3.9bit.biz

Povezave