pro3.si

spletna stran
     Obišči spletno stran

Naslov strani

PRO3 d.o.o., usklajujemo zasebne in javne interese
Uredi

Opis strani

V podjetju PRO3 d.o.o. se ukvarjamo z vodenjem in organizacijo pravnih postopkov za potrebe javne infrastrukture.
Uredi

Lastnik domene

Trenutno ni podatka.

Ključne besede

PRO3, protri, soglasje, soglasja, služnost, služnostna pravica, služnostna pogodba, zemljiško knjižno dovolilo, investitor, služnostni upravičenec, služnostni zavezanec, overitev, overitve, cenitev, sklepanje služnostnih pogodb, pridobivanje soglasij, ustanovitev služnostne pravice, urejanje pravnih postopkov, usklajevanje javnih in zasebnih interesov, zemljiško pravni postopki, posredovanje pri odkupih zemljišč, izdelava ekonomske analize odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, javna infrastruktura, kohezijska sredstva, kohezijski skladi, odmere zemljišč, geodetske storitve, projektiranje, inženiring, izdelava projektne in tehnične dokumentacije, idejna zasnova, PGD, projekt, kanalizacija, vodovod, zadrževalni bazen, plinovod, elektrovod, daljnovodi, kablovodi, telekomunikacijski vodi, podpis pogodbe, služnostne pogodbe, ELES d.o.o., Elektro Ljubljana d.d., Elektro Gorenjska d.d., Občina Naklo, Mestna občina Kranj, Občina Tržič, Gratel d.o.o., Telekom Slovenije d.d., Občina Radenci, Občina Zreče, Ministrstvo za obrambo, rekonstrukcija, meteorna, fekalna, javna razsvetljava, odkupi cest, cesta, odkupi parcel, vodohran, optika, optično omrežje, T2, storitve, investicija, vzdrževanje, projektna dokumentacija, soglasodajalci, služnostna pot, zemljiško knjižni izpisek, historični izpisek, geodetska uprava, sodišče, denacionalizacija, kataster, katastrski načrt, situacija, komunalna infrastruktura, izdaja soglasja, kabelski sistem, omrežje, PGD dokumentacija, PID dokumentacija, optično omrežje, srednja napetost, visoka napetost, nizka napetost, kabelska televizija, sistemi, pravni postopek, gradnja, gradbeno dovoljenje, električni priključek, elektro, telefonski priključek, telefon, vodovodni priključek, prilagodljivost, rešljivost, profesionalnost, hitro, dogovorjeni roki, rok,
Uredi

IP naslov strežnika

185.148.72.145

DNS zapisi

DNS zapisi obstajajo.

Imenski strežniki

ns1.gigastreznik.net
ns2.gigastreznik.net

Povezave