skum.si


     Obišči spletno stran

Naslov strani

SKUM
Uredi

Opis strani

V projektu Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM) razvijamo didaktične pristope na umetniških in drugih vzgojno-izobraževalnih področjih ter nove oblike povezovanja vzgojno-izobraževalnega dela z umetniškimi dejavnostmi, z namenom dviga ravni sporazumevalnih zmožnosti otrok in mladostnikov v vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah. Vzpostavljajo se trajne povezave med z vzgojno-izobraževalnimi zavodi, umetniki in kulturnimi ustanovami v smeri širitve inovativnih, fleksibilnih in odprtih učnih okolij.
Uredi

Lastnik domene

Trenutno ni podatka.

Ključne besede

SKUM, razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo, glasbena vzgoja, glasbena umetnost, likovna vzgoja, likovna umetnost, književnost, multimedija, uprizoritvena umetnost, vizualna umetnost, model vzgoje v umetnosti, model vzgoje z umetnostjo, model vzgoje o umetnosti, KUV, kulturno-umetnostna vzgoja, sporazumevalne zmožnosti, glasbena pismenost, umetniški jeziki, likovna pismenost, gledališče, lutke, umetnost, umetnik, kulturna ustanova, didaktika glasbe, likovna didaktika, gledališka pedagogika, vrtec, osnovna šola, srednja šola, umetnost v vrtcu, umetnost v osnovni šoli, VIZ, vzgojno-izobraževalni zavod, povezovanje kulturnih ustanov z vzgojno-izobraževalnimi zavodi, strategija povezovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov s kulturnimi ustanovami, dobra praksa, primeri dobre prakse, moduli izobraževanja, živim umetnost, izkušnja umetnosti, dogodki, napovednik, gledališka pedagogika, vzgojitelj, učitelj, vzgojno-izobraževalno delo, glasbena predstava, koncert, gledališka predstava, razstava, plesna umetnost, ustvarjalni gib, plesna predstava, glasbeni jezik, elementi gledališke igre, model petih korakov, model 5 korakov, participacija otrok, načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela, evalvacija, refleksija, kulturni dogodki, projekti, inovativno učno okolje, učni prostor, odprto učno okolje, fleksibilno učno okolje, spremljanje otroka, dokumentiranje, pedagoška dokumentacija, UP PEF, UL FF, UL PEF, ZRSŠ, PI, umetniška izkušnja, doživljanje, kultura,
Uredi

PageRank

1.95 od 10

Naslovi v uporabi

SKUM | Umetniki Konzorcij | Plesna umetnost Področja umetnosti | Likovna umetnost Področja umetnosti | Izkušnja umetnosti Dogodki | Glasbena umetnost Področja umetnosti | Učna okolja Strokovne podlage | Kulturne ustanove Konzorcij | Književna vzgoja Področja umetnosti |

Iz vsebine

V projektu Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM) razvijamo didaktične pristope na umetniških in drugih vzgojno-izobraževalnih področjih ter nove oblike povezovanja vzgojno-izobraževalnega dela z umetniškimi dejavnostmi, z namenom dviga ravni sporazumevalnih zmožnosti otrok in mladostnikov v vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah. The project is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Social Fund Likovna umetnost. V okviru projekta želimo ugotoviti stanje na področju poznavanja, načrtovanja ter izvajanja interdisciplinarnega učnega procesa pri podajanju/poučevanju likovnih vsebin v predšolskem obdobju, osnovni in srednji šoli. Naš namen je razviti likovnodidaktične strategije poučevanja in učenja z in preko umetnosti, pri. Izkušnja umetnosti je cikel modulov izobraževanja, ki ga izvajajo umetniki in strokovnjaki z namenom, da udeleženci doživijo umetnost: kot način vstopanja v svet, ko z umetnostjo postanejo radovedni, občutljivi, ko doživljanja povežejo s svojimi realnimi ali tudi imaginarnimi (»kot da«) zgodbami, ko subjektivno doživijo neko vsebino in jo povežejo s svojimi izkušnjami; Glasbena umetnost. Na razvoj glasbene sporazumevalne zmožnosti otrok in mladine zelo spodbudno vplivajo avtentična učna okolja: koncertne dvorane, glasbeni ateljeji, snemalni studii in drugi prostori, kjer delujejo glasbeniki. Otrokom in mladim od vrtca do srednjih šol bomo v okviru projekta omogočili nove oblike srečevanja in sodelovanja. Književna vzgoja. Skozi primere dejavnosti podoživljanja književnega besedila z različnimi izraznimi sredstvi (likovno, govorno, gibalno) bomo povezovali in uresničevali cilje predmetnih in kurikularnih področij. Načrtovali bomo didaktične pristope za spodbujanje podoživljanja književnega besedila v ciljno usmerjenih in načrtovanih.

IP naslov strežnika

89.212.9.234

DNS zapisi

DNS zapisi ne obstajajo.

Imenski strežniki

dns3.arnes.si
dns1.arnes.si

Povezave