vedez.si


     Obišči spletno stran

Naslov strani

eVedez.si
Uredi

Opis strani

MetaDescription
Uredi

Lastnik domene

DZS
[Prikaži vse domene v lasti lastnika DZS]

Ključne besede

Naslovi v uporabi

PRILOGA ZA U^ITELJE IN STAR[E | Osnovna šola: | 6 | MESEC: | Metka Šalehar | 4 | www. | Učni načrt za 9 | PREDLOG LETNE ČASOVNE RAZPOREDITVE UR | 5 |

Iz vsebine

© DZS, d. d., 2004 3 Tak{ni in druga~ni •ve, da so vsako leto starej{i in zrelej{i • spoznava, da ljudje, ki `ivijo ali delajo skupaj, vstopajo v medsebojne. VREDNOTENJE: Samovrednotenje znanja učencev v učbeniku/delovnem zvezku. Ustno preverjanje znanja učencev. JEZIKOVNA SREDSTVA: Glagol 'biti'. Good morning. RAZPOREDITEV UČNIH TEM. Avtorji: dr. Saša Aleksij Glažar (Kisline, baze in soli; Količinski odnosi) mag. Milica Slatinek - Žigon (Organske dušikove spojine; Polimeri) PREDLOG LETNE UČNE PRIPRAVE ZA MATEMATIKO V 4. RAZREDU . S E P T E M B E R PONOVITEV CILJEV IZ 1. TRILETJA CILJI VSEBINE STR. V UČBENIKU Predstaviti preproste podatke s preglednico, s figurnim prikazom in s prikazom s stolpci. za 2. razred. Vilma Snoj, Barbara Burjak. Legenda: DZ – delovni zvezek Prek črk in besed (I – prvi zvezek, II – drugi zvezek) BERILO – berilo 2, Pozdravljene, besede Količinski odnosi. 4.1 Mase atomov in molekul. Operativni cilji Dejavnosti / Oblike in metode dela Pridobljeno znanje Učenci: pridobijo predstavo o masi atomov; VREDNOTENJE: Ustno/pisno preverjanje znanja učencev. JEZIKOVNA SREDSTVA: Is it s red triangle? Yes, it is./No, it isn't.. Martha and Joe are wife and husband. UMETNOSTNA BESEDILA. ZA 9. RAZRED DEVETLETKE . Sestavila Majda Cirman. Tematska priprava je usklajena s predpisanim učnim načrtom. Prilagojena je učiteljevemu in učenčevemu delu z berilom PREDLOG LETNE ČASOVNE RAZPOREDITVE UR. Predlog je izdelan po poglavjih in določa okvirni časovni obseg, ki ga učitelj prilagodi okolju, v katerem je šola. 5. POLIMERI. 5.1 Kaj so polimeri? Operativni cilji Dejavnosti / Oblike in metode dela Pridobljeno znanje Učenci: spoznajo naravne in umetne materiale, iz katerih so različni izdelki;

IP naslov strežnika

90.157.157.222

DNS zapisi

DNS zapisi ne obstajajo.

Imenski strežniki

ns.amadej.si
ns3.amadej.si

Povezave