vepex.si


     Obišči spletno stran

Naslov strani

VEPEX d.o.o., računovodski servis, finančno svetovanje
Uredi

Opis strani

Lastnik domene

VEPEX d.o.o. Ajdovscina
[Prikaži vse domene v lasti lastnika VEPEX d.o.o. Ajdovscina]

Ključne besede

računovodstvo, knjigovodstvo, davki, posojilo, investicijski elaborati, finance, stroąki, kredit, agencija, akcija, akontacija, akreditiv, aktiva, pasiva, stanje, bilanca, promet, proizvodi, storitve, delnica, obveznica, denar, akreditiv, obrestna mera, trg, konto, razmejitve, odmik, usredstvenje, investiranje, strategija, kapital, amortizacija, vrednost, namen, dolg, terjatev, analitično, sredstva, analiza, planiranje, poročanje, spremljanje, aval, asignacija, arhiviranje, avans, račun, prodaja, nakup, dobavitelj, kupec, ara, anuiteta, banka, avtor, aľurirati, borza, sklad, menica, ček, posli, poslovanje, sef, vlagatelj, poloľnica, nalog, bankomat, bankovec, denar, bankrot, baza, podatek, beleľenje, posredni, posredovanje, bianco, izid, tok, account, balance, bon, blagajna, vsota, bilanciranje, inątrument, lastnina, lastniąki, datum, pisarna, biro, bistvo, knjiga, blagajnik, maksimum, preseľek, primanjkljaj, zapis, popust, oddelek, uradna, substanca, napaka, popravek, določna, odločba, prispevek, taksa, dajatev, članarina, dolľnik, boniteta, bonus, blago, cilj, opcija, znak, blokiran, boleznina, kakovost, količina, kvaliteta, kvantiteta, cena, vrednostnica, zavarovalnica, sluľba, partner, papir, stock, trgovec, bankir, proizvajalec, obrt, samostojni, podjetnik, davkoplačevalec, naročilo, preklic, ovrednotenje, odpravnina, pravica, regres, plača, povračilo, gotovina, poloľaj, obveznica, bruto, brutto, neto, netto, kupon, enota, dobiček, donos, prihodek, odhodek, revalorizacija, najem, leasing, realizacija, tehnična, prodajna, nabavna, plača, prehrana, potni, rezervacija, poloľaj, material, investicija, vrednost, plačilo, sistem, delnica, ąkod, premija, budľet, carina, deklaracija, napoved, leľarina, osnova, tarifa, revizija, plan, naloga, zasnova, ureditev, predračun, informacija, celotna, finančni, redno, kritje, tveganje, delo, ure, debelo, drobno, prevzem, stroj, oslabitev, uresničitev, odmik, cenik, vrsta, naposredni, fiksni, certifikat, atest, cikel, center, centralizirano, cesija, cesionar, funkcija, kontrola, management, proućevanje, cirkularni, čas, ocenjevanje, uvrstitev, leto, rok, konec, omejitev, indeks, načelo, normativ, izpisek, razmejeni, razlika, čista, donos, dnevna, iztrľljiva, vrednost, kratkoročna, dolgoročna, sedanja, zavarovalna, rezervacije, obresti, metode, provizije, čista, odtok, prejemek, črpanje, članarina, črtni, mali, varąčina, glede, na, dan, vloga, podjetje, popust, kasaskonto, datoteka, program, baza, podatek, transakcija, datum, dospelost, plačilo, zalog, proizvod, ocenitev, dividenda, poravnava, prelom, bankrot, likvidacija, prisilna, gibanje, veljavnost, zadnji, ureditev, odmera, olająava, pomilostitev, revizija, stopnja, uprava, utaja, počitnice, paradiľ, postopek, preizkus, predpis, sporazum, zakon, akt, vir, vplačnik, zavezanec, priznani, DDV, davek, debet, kredit, breme, dobro, saldo, promet, kartica, vknjiľba, donos, dejanska, podlaga, neodvisno, indirektni, fiksni, količnik, variabilni, neposredni, posredni, sploąni, enota, dejavnost, strategija, taktika, faktor, zaupanje, tekočem, niz, vzdrľevanje, del, delavec, delavnica, deleľ, delavnik, delitev, kalkulacija, izračun, obresti, odpis, sprejem, potrditev, rast, padec, ustanova, ustanovitelj, institucija, drľava, DURS, Slovenija, nominalna, pravica, knjiga, računalnik, program, aplikacija, norma, delo, grupa, doba, pogodba, skupina, izkuąnja, list, mesto, delo, staľ, osrednja, banka, financiranje, računalnik, mnenje, metod, model, načelo, obseg, zmogljivost, največji, najviąji, nalog, neodvisno, pogodba, negativna, hipoteka, material, neposredno, odąkodnina, odstop, odtok, poslovanje, ustreznost, primernost, preoblikovanje, podatek, podatkov, prenos, presoja, prevara, prejemek, program, reinvestiranje, deinvestiranje, dividenda, napaka, razpon, razpoloľljivi, penali, solidarnost, sortirati, sorodne, specialist, sredstva, sociala, stečaj, trgovina, obrt, ugotavljanje, uvajanje, naloľba, zavarovanje, ľig, zunanje, ľivljenska, zveza, ątampiljka, revizija, poročilo, ľiro, ľurnal, account, zgradba, zlom, zlato, zmanjąanje, zloraba, zmogljivost, zmota, značilnost, znanje, iskuąnje, zoľena, lastna, kalkulacija, znanost, zunaj,
Uredi

IP naslov strežnika

193.77.1.151

DNS zapisi

DNS zapisi ne obstajajo.

Imenski strežniki

taurus-1.siol.net
taurus-2.siol.net

Povezave