vig.si


     Obišči spletno stran

Naslov strani

Zavarovalnica Wiener Städtische - Zaupajte nam svoje skrbi. - Aktualno
Uredi

Opis strani

Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani, Masarykova c. 14, Ljubljana, tel 01 300 17 00. Wiener Städtische AG, Vienna Insurance Group je ena največjih zavarovalnih skupin v Srednji in Vzhodni Evropi. Podružnica v Sloveniji nudi slovenskim strankam kakovostne zavarovalne produkte življenjskih in premoženjskih zavarovanj.
Uredi

Lastnik domene

Trenutno ni podatka.

Ključne besede

življensko zavarovanje, življenjsko zavarovanje za primer smrti, življenjsko zavarovanje, življenjsko, življenjska doba, živlensko zavarovanje, živlenjsko zavarovanje, živlenje, živlene, zlata udovič, zemina bečić, zdravljenje, zavarvalni posel, zavarovlani produkti, zavarovati, zavarovanje zastoja, zavarovanje vloma, zavarovanje stanovanjske opreme, zavarovanje stanovanja, zavarovanje ropa, zavarovanje podjetja, zavarovanje odgovornosti, zavarovanje lokala, zavarovanje hiše, zavarovanje hiš, zavarovanje, zavarovanec, zavarovane, zavarovan, zavarovalnina, zavarovalnice A+, zavarovalnica, zavarovalni trg, zavarovalni agent, zavarovalna vsota, zavarovalec, zaupanje, zastopnik, zastoj proizvodnje, zanesljivost, zanesljiv, začasno kritje, wienerstaedtische, Wiener Städtische, Wiener, wien, vzajmeni skladi, vseživljenjsko zavarovanje, vse nevarnosti, vrednota, vrednost, vrednost, visoka provizija, visoka plača, visoka nagrada, vinkulacija, vihar, VIG, Vienna Insurance Group, Vien, vezava denarja, vezati, varnost, varen, varčevati, varčevanje, varčevalni račun, varčevalni program, uspešna naložba, upravičenec, United fonds of success, UFOS, tuje zavarovalnice, trženje zavarovanj, trženje, trg, tomo mrđen, tomo mrdjen, tomo mrden, tanja petrič, takojšnje kritje, šomaž, škodni primer, škoda, stroški, strošek, strela, starost, stanovanjsko zavarovanje, stanovanje, splošna odgovornost, smrt, skrbi, sklepanje zavarovanj, sklenitelj, skladi, simfonija, sandi šterpin, riziko, rizik smrti, rizično zavarovanje, risk transfer, risk managment, risk assesment, return, rentno zavarovanje, renta, rating, prvi na trgu, prva zavarovalnica, property insurance, proizvod, proizvajalčeva odgovornost, profit, produkt, primož tramte, primož balantič, prijava škode, preskrba, prenos tveganj, premožensko zavarovanje, premoženje, predmet zavarovanja, požar, potres, posebna zavarovanja, poplava, ponudnik, ponudba, polica za vse nevarnosti, polica, pokojnina, pogrebno zavarovanje, pogrebnina, pogreb, podružnica zavarovalnice, podružnica, poceni, plača, paketno zavarovanje, oprema, oglaševanje, oglas, odškodnina, odgovornost odvetnikov, odgovornost, ocena tveganja, obvezniški skladi, obveznica, obrestne mere, obrestna mera, obratovalni zastoj, obladovanje tveganj, nezgodno zavarovanje oseb, nezgodno zavarovanje, nezgodna renta, nezgoda, nevarnost smrti, nepredviden dogodek, naravne nesreče, naložbeno življenjsko zavarovanja, Naložbeno zavarovanje, naložbeni program, naložbeni produkt, naložba, nalagati, najzavarovanje, največje zavarovalnice, najpolica, najcenejše zavarovanje, najcenejša premija, najboljše življenje, najboljše zavarovanje, najboljša zavarovanja, najboljša provizija, najboljša polica, najboljša naložba, naj zavarovanje, naj polica, nadomestilo, mešano zavarovanje, mateja škulj, maša kalčič, masarykova, martina horvat, marketing, manfred fuchsthaler, majda majhen, life style bonus, life insurance, kritje, kredit, kraja, katastrofe, karin tramte, izliv vode, izdelek, investicijski skladi, invalidnost, invalidnina, insurance, industrijska zavarovanja, industrija, hiša, hata sedić, hata sedič, evrogarancija, eurogarancija, elementarne nesreče, dunajska zavarovalnica, dunaj, doživetje, donosnost, donosno zavarovanje, donosna naložba, donos, domače zavarovalnice, dohodnina, dohodek, dogodek, dodatna pokojnina, dobra plača, dobiček, denar, delodajalčeva odgovornost, delnica, dedovanje, dedič, davek, civilna odgovornost, borut jager, boljše zavarovanje, bolezen, best product, best of trend, best of europe, best of best, best life insurance, best insurance, bank assurance, bančno zavarovanje, bančni produkt, asistenca, annuity, all risk, aktuarstvo, aktuar,
Uredi

PageRank

1.78 od 10

Naslovi v uporabi

Zavarovalnica Wiener Städtische Zaupajte nam svoje skrbi | DODATNO ZAVAROVANJE ZA TRAJNO INVALIDNOST ZARADI | ZAVAROVANJE STROJELOMA | ZAVAROVANJE ZA PRIMER SMRTI | ZAVAROVANJE IZGUBE PODATKOV | ZAVAROVANJE VLOMNE TATVINE | ZAVAROVANJE OBRATOVALNEGA ZASTOJA | ZAVAROVANJE STANOVANJSKE OPREME | ZAVAROVANJE LOMA STEKLA | MULTI PROTECT |

Iz vsebine

Ne glede na to, ali je nesreča ali bolezen, lahko usoda zadene kogarkoli. Takrat je zaščitna roka, ki daje varnost, vredna zlata. Z našim produktom MULTI PROTECT si lahko zagotovite vašo finančno zaščito, ko odpovejo osnovne življenjske sposobnosti, ko nastopi potreba po negi, ob rakavih obolenjih ali drugih kritičnih boleznih. Opozorilo: Ta dokument z informacijami podaja na kratko najpomembnejše informacije o tem produktu. Popolne informacije pred sklenitvijo pogodbe in pogodbene informacije so na voljo v ponudbi, na zavarovalni polici in v pogojih zavarovanja. Verzija, Avgust 2018 Kakšne so moje obveznosti? - Zavarovalnico je treba pred sklenitvijo pogodbe, prav tako pa tudi med trajanjem zavarovanja v celoti in po resnici Verzija, Avgust 2018 - Sprotno in redno plačevanje zavarovalnih premij. - Storiti vse za preprečitev in zmanjšanje škode, ter jo v najkrajšem času prijaviti zavarovatelju in po potrebi tudi Verzija, Avgust 2018 Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati? Začetek: Če je dogovorjeno, da je treba premijo plačati ob sklenitvi pogodbe, začne teči obveznost zavarovalnice, da izplača v Verzija, Avgust 2018 Škode, ki so v osnovi izključene, a jih je možno zavarovati: potres poplava asistenca strojelom stanovanjskih aparatov in naprav WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group, vpisana v Opozorilo: Ta dokument na kratko podaja najpomembnejše informacije o tem produktu.

IP naslov strežnika

195.246.8.75

DNS zapisi

DNS zapisi obstajajo.

Imenski strežniki

ns1.infohit.si
ns2.infohit.si

Povezave